Wikia


Queue

Twee Queues met elkaar verbonden voor het ondergaan van een Tsahaylu.

Tsahaylu is de Na'vi benaming dat "band" betekend. Deze band neemt plaats als twee wezens op Pandora hun Queue met elkaar verbinden. De meest voorkomende connecties tussen twee soorten zijn die tussen een Na'vi en een Mountain Banshee of een Direhorse. Hoewel deze band ook kan ontstaan tussen de Na'vi en andere wezens zoals de Thanator of de Great Leonopteryx. Bijna elk wezen op Pandora heeft een Queue dat gebruikt kan worden voor de tsahaylu.

De Na'vi gebruiken deze band voor het paren, dus tijdens een geslachtsgemeenschap. Door het aanmaken van zo'n band ontstaat er een sterke emotionele band die voor levenslang belang is en volgens Neytiri is het paar dan levenslang aan elkaar verbonden.

Zie ook Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki