Wikia


Trudy Chacon is een van de piloten op Pandora. Zij vliegt voornamelijk mee op weten
2009 avatar 007

Trudy Chacon

schappelijke vluchten. Ze is de enige piloot die weigert raketten af te vuren op Hometree

Ze kent de Na'vi cultuur niet goed, maar verdedigt ze wel. Wanneer ze meevecht met de Na'vi in haar scorpion, wordt die opgeblazen door de Quaritich, waarbij ze omkomt.
weetjesEdit

  • Trudy Chacon en Norm Spellman waren in het script een koppel, maar dit werdt er later uitgeknipt door de reggiseur.

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki